p r warszawa
Tworzymy przyjazną przestrzeń komunikacji
firmy pr warszawa
Działamy spójnie ze strategią marki
agencja pr warszawa
Budujemy relacje, opieramy się na zaufaniu

Media Relations

Kontakty z mediami dla każdej firmy stanowią wyzwanie. Współczesne oczekiwania nie tylko przedstawicieli mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), lecz także dziennikarstwa obywatelskiego, blogosfery i aktywnych użytkowników mediów społecznościowych stwarzają zupełnie nowe wyzwania. Zakres pojęcia media zdecydowanie się rozszerzył, dlatego komunikacja zewnętrzna powinna być wielowymiarowa. Naszym klientom pomagamy poruszać się w tej złożonej materii, tworząc materiały dedykowane dla poszczególnych kategorii odbiorców i budując relacje z liderami opinii w obszarze danej grupy docelowej.


W zależności od zleconego nam projektu rolą agencji PR może być szeroka komunikacja oparta o wszystkie kanały dotarcia do grupy docelowej lub komunikacja selektywna. Współczesne media to już nie tylko redakcje z siedzibą w Warszawie i największych miastach Polski. To często pojedynczy liderzy opinii, którzy przez swojego bloga tworzą skuteczną sieć komunikacji z tysiącami odbiorców.


W ramach działań media relations:


  • spotykamy się z dziennikarzami, by opowiedzieć o Twojej firmie czy produkcie,
  • redagujemy i regularnie dostarczamy mediom informacje prasowe dotyczące kluczowych wydarzeń w Twojej firmie,
  • wysyłamy do przedstawicieli mediów zestawy kreatywne, które pozwalają zakomunikować o twojej firmie/produkcie w sposób niestandardowy,
  • organizujemy spotkania prasowe, na których eksperci Twojej firmy prezentują nowości,
  • poszukujemy przestrzeni w mediach, gdzie informacja o Twojej firmie/produkcie może zostać opublikowana w ciekawym kontekście,
  • współpracujemy z blogerami przy tworzeniu autorskich sesji, nagrań i prezentacji,
  • udostępniamy Twoje produkty przedstawicielom mediów na potrzeby testów lub sesji zdjęciowych,
  • dostarczamy dziennikarzom komentarze ekspertów Twojej firmy.

Stajemy się ambasadorami Twojej firmy wobec mediów i liderów opinii. 


firmy pr warszawa

ul. Włodarzewska 59D/35
02-384 Warszawa

mail: kontakt@4public.pl
tel: +48 691 360 576

Zapraszamy do kontaktu !

Zaufali nam

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

© 2016 4Public.pl Agencja PR Warszawa. Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.